Kvalitet Du är här:Start - Kvalitet

Vårt mål styr vårt sätt att arbeta

Att du ska kunna känna dig trygg och nöjd när du nyttjar våra tjänster och produkter är avgörande viktigt för oss.

Med den målsättningen är det naturligt för oss att konsekvent fortbilda oss och hålla oss uppdaterade inom gällande regelverk.

Helt enkelt för att kunna göra ett bra jobb.

 

Några viktiga delar i vårt praktiska kvalitetsarbete:

Säker VatteninstallationSäker Vatteninstallation

Att vi är ett auktoriserat VVS-företag som följer dessa regler är en trygghet för dig.
Självklart ska de produkter vi använder och de arbeten vi utför fungera säkert.
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.
Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

platta_vvs_foretagenVVS-installatörerna

Branschorganisationen som ställer krav på medlemsföretagen att vara uppdaterade ifråga om regelverk och metoder. Som medlemsföretag har vi dessutom krav på oss att ge dig som kund 2 års garanti på såväl produkter som utfört arbete.

Svenska Värmepump föreningenSVEP

Vi är medlem i Svenska Värmepumpföreningen som bl.a. certifierar installatörer av värmpumpar. Det betyder en extra trygghet för dig som kund, eftersom en certifierad installatör har en dokumenterat hög kunskapsnivå.

Trippel AKreditvärdighet

Det högsta kreditbetyget AAA garanterar att du har med ett stabilt företag att göra. För att få AAA krävs bl.a. att man varit verksam i över 10 år samt har nyckeltal som är väsentligt över branschgenomsnittet.

Ytterligare värt att veta

ROT

Vid reparation och underhåll, om- och tillbyggnader som berättigar till rotavdrag så informerar vi dig om vad som gäller. Vi ansöker om rotavdraget för de arbeten vi utfört åt dig och Skatteverket fastställer skattereduktionen.

Här kan du läsa mer om reglerna för ROT-avdrag på Skatteverkets webb

Boverkets byggregler

När det gäller BBR som tillämpas huvudsakligen vid nybyggnation, följer vi dessa och kan även informera dig om vad som gäller. Det avgör även vilka produkter vi säljer och använder. Med godkända, kvalitetssäkrade produkter som följer svenska byggnormer gäller försäkringar om olyckan skulle vara framme. Detta tycker vi är goda skäl att tänka på vid val av VVS-produkter.

Här kan du läsa mer om BBR på Boverkets webbplats.